Zamjenska kvota u zapošljavanju radnika

zamjenska-kvota-zaposljavanje

Obveznici kvotnog zapošljavanja su poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika. Navedeni poslodavci dužni su na primjerenom radnom mjestu, u primjerenim radnim uvjetima zaposliti osobe s invaliditetom i to u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih na temelju kojih se utvrđuje kvota, neovisno o djelatnosti koju poslodavac obavlja.

Alternative zamjenskoj kvoti ima

Ako poslodavci ne zaposle osobu s invaliditetom, mogu svoju obvezu izvršiti i na zamjenski način, tako da: 

  1. zaključe jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava, zaštitnom radionicom i integrativnom radionicom, odnosno trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom
  2. prime na obavljanje prakse učenike s teškoćama u razvoju ili studente s invaliditetom, s time da se 1 praktikant priznaje kao 1 zaposlena osoba s invaliditetom
  3. prime na obavljanje prakse rehabilitante u sklopu profesionalne rehabilitacije koju provodi centar za profesionalnu rehabilitaciju, s time da se 1 rehabilitant priznaje kao 1 zaposlena osoba s invaliditetom
  4. sklope jedan ili više ugovora o obavljanju studentskog posla sa studentom s invaliditetom
  5. prime na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa osobe s invaliditetom, s time da se 1 takva osoba priznaje kao 1 zaposlena osoba s invaliditetom,
  6. daju jednu ili više stipendija za redovno obrazovanje osobama s invaliditetom.

Zamjensko ispunjenje kvote najavljuje se dostavom ugovora i obrasca najave ispunjenja zamjenske kvote N-IZK u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora.

Po ispunjenju ugovornih obveza dostavlja se izvješće o obostranom ispunjenju ugovornih obveza te računi i potvrde o uplatama. 

Za više informacija obratite nam se s povjerenjem.

Podijeli: