Način upravljanja društvenim poduzećem

vodjenje-drustvenog-poduzeca

Jedan od kriterija za prepoznavanje društvenih poduzetnika definirani u Strategiji razvoja društvenog poduzetništva je:

Društvenog poduzetnika odlikuje demokratski način odlučivanja (uključenost dionika u transparentno i odgovorno upravljanje), odnosno odlučivanje nije isključivo vezano uz vlasničke udjele ili članske uloge već obuhvaća ključne dionike: radnike, članove, korisnike ili potrošače te suradničke organizacije.

Prepreke kod društva s ograničenom odgovornošću

No primjena ovog kriterija nailazi na prepreke kod društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) jer svaka promjena temeljnog kapitala mora se evidentirati na sudu, što povećava troškove poduzeća, a bez sudske evidencije zakonski osoba nema pravo glasa.

Stoga, ako i vlasnici d.o.o. uključe sve dionike u proces donošenja odluka, prema Zakonu o trgovačkim društvima, samo oni koji su evidentirati kao vlasnici na trgovačkom sudu imaju pravo glasa.

Jednostavnije je u udrugama

U udrugama je je to manji problem jer članovi udruge mogu imati jednako pravo prilikom postizanja određene kategorije članstva koja je unaprijed definirana statutom te isti imaju pravo glasa na skupštini.

Ako želite imati model participativnog i uključivog upravljanja, potrebno je u procese donošenja odluka uključiti i zaposlenike, korisnike, dobavljače, stručnjake, partnere i sve koji utječu na vašu organizaciju. 

Trebate li savjet kako udrugu ili svoje poduzeće transformirati u društveno odgovorno, kontaktirajte nas.

Podijeli: