Teorija promjene

earth-4481877__340

Teorija promjene nam govori kako naše aktivnosti i postignuti kratkoročni rezultati utječu na željenu dugoročnu društvenu  promjenu.

Teorija promjene prikazuje odnose i korake između programskih aktivnosti, prijelaznih ciljeva te kratkoročnih i dugoročnih ishoda, dok istodobno navodi kontekst, ključne saveznike i neplanirane posljedice. Predstavlja inovativni pristup zato jer stvara razliku između željenog i stvarnog ishoda, te ujedno traži povratnu informaciju od ključnih dionika kako bi se potvrdili ključni problemi i ishodi koje je organizacija mapirala.

Postoji 5 koraka u kreiranju teorije promjene:

  1. Identificiranje krajnjeg cilja

U ovom koraku identificira se krajnja željena promjena. Ta promjena naziva se vizijom uspjeha ili snom, a do nje dolazi tek nakon duljeg vremenskog perioda (pet do deset godina).

  1. Mapiranje unazad 

Kada je identificiran krajnji cilj, kreće se unatrag, te planiraju kratkoročne i srednjoročne promjene koje su potrebne kako bi se postigla željena promjena. Navedeno je poznato pod nazivom “posljedični lanac” ili putanja promjene. U ovom koraku se objašnjava zašto su neki preduvjeti i zahtjevi potrebni kako bi se postigla zadana vizija tj. cilj. Jedna promjena događa se kako bi došlo do druge promjene te se stvara putanja do postizanja određenih rezultata. 

  1. Identificiranje osnovnih pretpostavki

U ovom koraku potrebno je odgovoriti na pitanja:  Zašto vjerujete da su ishodi važni i da će dovesti do vizije? Zašto smatrate da će doći do određene promjene?

  1. Razvoj indikatora za mjerenje ishoda

U ovom koraku je potrebno jasno postaviti indikatore kako bi mogli mjeriti svoje ishode. U ovom koraku se uključuju dionici kako bi dobili kvalitetne povratne informacije te izradili kvalitetan izvještaj.

  1. Izrada izvještaja

Svoju teorije promjene nastojte napraviti u vizualnom obliku. Primjer možete pogledati ovdje.

Podijeli: