Volontiranje u neprofitnim organizacijama

Vrste volontiranja, posebne skupine korisnika volontiranja i volontiranje maloljetnika. DATUM: 28.01.2018. Organizator volontiranja može biti svaka pravna osoba koja nije osnovana s ciljem stjecanja dobiti. Volonteri mogu biti angažirani samo na aktivnostima koje nisu dio gospodarske djelatnosti udruge ili neprofitne organizacije. Volontiranje je dobrovoljno i bez imovinske koristi pa ne postoji uvjet isplate novčane nagrade […]