Izvješća, ugovori i potvrde o volontiranju

Kad je obavezno potpisati ugovor o volontiranju, Potvrda o kompetencijama i aplikacija za obavezno godišnje izvješće organizatora volontiranja. DATUM: 28.01.2018. Ugovor o volontiranju uređuje međusobna prava i obveze te specifičnosti pojedinačne volonterske aktivnosti ili pružanje određene volonterske usluge. Ugovor o volontiranju zaključuje se usmeno ili u pisanom obliku. Zaključivanje ugovora o volontiranju u pisanom obliku […]

Volontiranje u neprofitnim organizacijama

Vrste volontiranja, posebne skupine korisnika volontiranja i volontiranje maloljetnika. DATUM: 28.01.2018. Organizator volontiranja može biti svaka pravna osoba koja nije osnovana s ciljem stjecanja dobiti. Volonteri mogu biti angažirani samo na aktivnostima koje nisu dio gospodarske djelatnosti udruge ili neprofitne organizacije. Volontiranje je dobrovoljno i bez imovinske koristi pa ne postoji uvjet isplate novčane nagrade […]