Društveni povrat ulaganja – općenito

Društveni povrat ulaganja ili engleski SROI-Social return on investment je najrasprostranjeniji je oblik mjerenja društvenog utjecaja. DATUM: 26.05.2018. Društveni povrat ulaganja (DPU) ili engleski SROI-Social return on investment  daje financijski izračun koliko će 1,00 kuna ulaganja dati društveni povrat kroz 5 godina.  Najčešće se koristi kod izračuna povrata ulaganja na projekte, ali zbog svoje fleksibilnosti moguće […]

Što je društveni utjecaj?

Stručnjaci odgovaraju DATUM: 26.05.2018. Društveni utjecaj nema univerzalnu definiciju niti metodologiju po kojoj bi se mjerio. Prihvaćena definicija u Hrvatskoj je da društveni utjecaj promatra cjelokupno djelovanje organizacije s ekonomsko-financijskog, društvenog i okolišnog aspekta, koje nastaje provedbom aktivnosti organizacije. Standardni financijski izvještaji koje su organizacije dužne dostavljati različitim društvenim institucijama ne daju širu sliku koji […]