Teorija promjene

Teorija promjene nam govori kako naše aktivnosti i postignuti kratkoročni rezultati utječu na željenu dugoročnu društvenu  promjenu. Teorija promjene prikazuje odnose i korake između programskih aktivnosti, prijelaznih ciljeva te kratkoročnih i dugoročnih ishoda, dok istodobno navodi kontekst, ključne saveznike i neplanirane posljedice. Predstavlja inovativni pristup zato jer stvara razliku između željenog i stvarnog ishoda, te […]