Registar stvarnih vlasnika

Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata osnovanih na području RH. Svi pravni subjekti obvezni su utvrditi svoga stvarnog vlasnika (ili stvarne vlasnike) te u skladu s čl. 33., st. 4. Zakona podatke o njima upisati u Registar. Isto tako svako novoosnovana organizacija na FINA-i mora upisati u registar […]