Radna integracija ili WISE poduzeća

radna-integracija

WISE (engl. Work Integration Social Enterprise) je društveno poduzeće za radnu integraciju čiji je cilj bolja integracija marginaliziranih skupina na tržište rada. Osobe se integriraju kroz prilagođene procese edukacije uz stručnu podršku educiranog job mentora. Radna integracija u Hrvatskoj U Hrvatskoj se najčešće integriraju na tržište rada osobe s invaliditetom, te se s osobom sklapa […]