Što svaki račun za poduzetnike mora sadržavati

dijelovi-svakog-racuna

Ono što svaki račun poduzetnika mora sadržavati nije propisano samo jednim zakonom, već u nekolicini njih. Pa je tako sadržaj računa propisan: Općim poreznim zakonom, Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, Pravilnikom o porezu na dohodak i Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom. A osim toga, prema Zakonu o trgovačkim društvima, d.o.o. i j.d.o.o. na […]