Kada ćete ostvariti dobit? Poslovnom planu dodajte i financijsku projekciju

financijski-plan-izracun-dobiti

Kada znamo što ćemo proizvoditi, koliku cijenu možemo postići, koliko najmanje moramo proizvoditi i koliko nas sve to košta, tada krećemo u izradu financijskih projekcija da vidimo kada ćemo ostvarivati dobit kakvu želimo te vratiti sve dugove. Prihodi od prodaje Kako bismo znali koliki će nam biti prihodi od prodaje, ponajprije moramo definirati koliko proizvoda/usluga […]