Problemsko stablo

Problemsko stablo je alat koji nam pomaže identificirati probleme, ograničenja i mogućnosti te odrediti uzročno-posljedične veze.  Kako bi se izradilo problemsko stablo ponajprije je potrebno uključiti dionike. Brainstormingom se izlistaju svi problemi koje prisutni dionici vide u zajednici ili području s kojim se bavite. Svaki dionik određuje što je za njega ili nju ključni problem […]