GDPR na potpisnim listama

Mnogi koji provode projekte sufinancirane od strane Europske unije za potrebe pravdanja nekih aktivnosti prilažu dokaze u vidu potpisnik lista, fotografija, izjava i sl. No moramo imati na umu da svaki potpis i traženje imena i prezimena sudionika predstavlja osobni podatak, te osoba mora za korištenje istih dati privolu. Ako se odluči potpisati na potpisnoj […]