Što su to S.M.A.R.T. ciljevi

smart-ciljevi

Kada definirate svoje ciljeve morate postaviti prava pitanja i odgovoriti na njih. No znate li zaista kako pravilno postaviti svoje ciljeve po poznatoj S.M.A.R.T. metodi? Kako pravilno postaviti ciljeve? Kako bi ciljevi mogli biti ostvarivi moraju biti detaljno definirani, tj. sadržavati podatke o tome: što želimo do kada kako i na koji način. U tome […]