Način upravljanja društvenim poduzećem

vodjenje-drustvenog-poduzeca

Jedan od kriterija za prepoznavanje društvenih poduzetnika definirani u Strategiji razvoja društvenog poduzetništva je: Društvenog poduzetnika odlikuje demokratski način odlučivanja (uključenost dionika u transparentno i odgovorno upravljanje), odnosno odlučivanje nije isključivo vezano uz vlasničke udjele ili članske uloge već obuhvaća ključne dionike: radnike, članove, korisnike ili potrošače te suradničke organizacije. Prepreke kod društva s ograničenom […]