Elementi poslovnog plana

Poslovni plan predstavlja opis poslovne ideje, te mjera, ulaganja, resursa koji su potrebni za realizaciju posla. Često se koristi kao sredstvo komunikacije sa investitorima, bankarima, pa čak i donatorima. Najčešće se plan radi na 5 godina, ali to ovisi o djelatnosti za koju se planovi donose. Prema Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj poslovni plan […]