Organiziranje povremenih humanitarnih akcija

Humanitarna akcija je vremenski ograničeno, organizirano prikupljanje humanitarne pomoći za određenog korisnika ili određenu svrhu. Povremena humanitarna akcija može trajati najduže 90 dana, a može se organizirati u svrhu: zaštite i spašavanja žrtava katastrofa ili velikih nesreća zaštite i spašavanja žrtava izazvanih ljudskim djelovanjem podmirenja potreba socijalno osjetljivih skupina. Što je potrebno za organiziranje humanitarne […]