Pokazatelji poslovanja

Poduzetnici na kraju godine izrađuju financijske izvještaje. To su bilanca i račun dobiti i gubitka. Iz navedenih izvještaja mogu se izvući i neki pokazatelji poslovanja koji nam govore kako poduzeće posluje. Osim što managementu daju temelj za donošenje poslovnih odluka, tako i kupcima, dobavljačima, bankama, ulagačima daju informacije da li je poduzeće stabilno ili u […]