Likvidatura

Od 2011. godine za svaku knjigovodstvenu ispravu koja se unosi u poslovne knjige potrebno je provjeriti njezinu ispravnost i potpunost. Kod knjigovodstvene isprave se provjerava formalna, materijalna i računska ispravnost. Formalna kontrola se sastoji od: Materijalna ispravnost se sastoji od: Računska ispravnost se sastoji od: Tko je likvidator? Likvidator je osoba koju je imenovala uprava […]