Izaslani radnici

                      Izaslani radnici su osobe zaposlene kod tuzemnog poslodavca, a osigurane u RH prema hrvatskim propisima iz socijalnog osiguranja s osnove radnog odnosa, koje je poslodavac uputio na rad u drugo trgovačko društvo ili podružnicu sa sjedištem u drugoj državi radi obavljanja ugovorom određenog posla. Izaslani radnik kroz cijelo vrijeme rada ostaje u drugoj državi u […]