Održiva javna nabava

Održiva je javna nabava koja zadovoljava trenutne potrebe bez ugrožavanja mogućnosti novih generacija da zadovolje svoje potrebe. DATUM: 05.03.2018. Održiva javna nabava (eng. sustainable procurement) je način maksimiziranja koristi/učinaka javne nabave u smislu osobnog blagostanja, društvene povezanosti i uključivanja, jednakih mogućnosti te održivog razvoja. Obuhvaća tri komponente: socijalne/društvene, okolišne i ekonomske. Kriterij dodjele ugovora nije […]