Što je društveno odgovorno računovodstvo?

Stručnjaci odgovaraju DATUM: 26.05.2018. Društveno odgovorno računovodstvo predstavlja okvir unutar kojeg organizacija na dobrovoljnoj bazi nastoji utvrditi u kojoj je mjeri njezino djelovanje usklađeno s misijom, ciljevima i vrijednostima za koje se zalaže, uzimajući u obzir ekonomski, društveni i okolišni aspekt. Ovaj proces provodi se putem tzv. društvenih računa na kojima se bilježe ključne informacije dobivene iz poslovanja i […]

Društveno odgovorno računovodstvo

Društveno odgovorno računovodstvo korisni je alat koji nudi okvir i smjernice za praćenje i vrednovanje djelovanja organizacije i njezinog utjecaja na društvo. DATUM: 09.01.2018. Literatura često koristi različite termine za modele, prakse, načine i metode koji prelaze okvir financijskog izvještavanja. U literaturi tako susrećemo pojmove kao što su: održivo računovodstvo, socijalno računovodstvo, zeleno računovodstvo, društveno […]