Zašto trebamo mjeriti društveni utjecaj?

Stručnjaci odgovaraju. DATUM: 31.05.2018. Društveni utjecaj – pojam koji se zadnjih nekoliko godina često spominje – ne samo kod aktera iz civilnog sektora ili društvenih poduzetnika, već i u profitnom sektoru, pogotovo kod velikih kompanija i banaka. „Mjerenje društvenog utjecaja“ postaje vruća tema konferencija, okruglih stolova, sastanaka, a ipak još uvijek ne postoje dovoljno jasne […]

Što je društveni utjecaj?

Stručnjaci odgovaraju DATUM: 26.05.2018. Društveni utjecaj nema univerzalnu definiciju niti metodologiju po kojoj bi se mjerio. Prihvaćena definicija u Hrvatskoj je da društveni utjecaj promatra cjelokupno djelovanje organizacije s ekonomsko-financijskog, društvenog i okolišnog aspekta, koje nastaje provedbom aktivnosti organizacije. Standardni financijski izvještaji koje su organizacije dužne dostavljati različitim društvenim institucijama ne daju širu sliku koji […]

Kako mjeriti svoj društveni utjecaj?

Stručnjaci odgovaraju DATUM: 26.05.2018. Nema univerzalne metode za mjerenje društvenog utjecaja. Danas prepoznatljivi alati i metode za mjerenje i izvještavanje o društvenom utjecaju su Društveni povrat ulaganja (Social Return on Investment – SROI), Društveno odgovorno računovodstvo i revizija (Social Accounting and Audit), Social balanced scorecards i brojni drugi, pri čemu odabir pravog alata i metode koji će […]