Principi društvene vrijednosti

Svi koji su počeli mjeriti svoj društveni utjecaj ili sudjelovali u kreiranju metodologija za mjerenje susretali su se sa principima kojih se nastojimo svi pridržavati za kvalitetno mjerenje utjecaja. Postoji 7 principa, a to su:  Uključivanje dionika   Razumijevanje promjene Vrednovanje onog što je bitno Uključivanje samo materijalnog/mjerljivog Bez pretjerivanja   Transparentnost   Provjeravanje rezultata […]