Dobar poslovni marketing

dobar-poslovni-marketing

Dobar poslovni marketing znači najprije prepoznati potencijalnog kupca, a potom ga prilagoditi njegovim željama i potrebama. Osnovni princip za pristup tržištu je ponuda jeftinijeg, boljeg i drugačijeg proizvoda ili usluge, a važna je i brzina kojom ćete uslugu izvršiti. Ukratko, tržište je moguće osvojiti pravim proizvodom koji se prodaje po pravoj cijeni na pravim mjestima i […]