Što je društveni utjecaj?

Stručnjaci odgovaraju DATUM: 26.05.2018. Društveni utjecaj nema univerzalnu definiciju niti metodologiju po kojoj bi se mjerio. Prihvaćena definicija u Hrvatskoj je da društveni utjecaj promatra cjelokupno djelovanje organizacije s ekonomsko-financijskog, društvenog i okolišnog aspekta, koje nastaje provedbom aktivnosti organizacije. Standardni financijski izvještaji koje su organizacije dužne dostavljati različitim društvenim institucijama ne daju širu sliku koji […]