Logička matrica – ciljevi, aktivnosti, rezultati i pokazatelji

Prijave su jednostavnije i manje je prostora za objašnjenje našeg projekta, pa u tom kontekstu logička matrica može biti korisna kao sažetak projekta. DATUM: 21.04.2018. Logička matrica može biti kostur oko kojeg će se graditi tekst projekta, ali i metoda kontrole logike projekta. Korisno je poslužiti se logičkom matricom kao načinom razmišljanja da bismo došli […]