Izrada strateškog plana

strateski-plan

Dosad ste vjerujemo već bezbroj puta čuli da biste trebali pisati strateški plan. No znate li čemu on služi? Strateški plan pomaže organizaciji definirati prioritete u ostvarenju svoje misije i vizije. 

Postoji nekoliko koraka u izradi strateškog plana

Te korake strateškog plana popisali smo u nastavku:

  1. Definiranje misije i vizije organizacije
  2. Analiza trenutne situacije (najčešće SWOT analiza)
  3. Definiranje korisnika/klijenata
  4. Definiranje strateških ciljeva
  5. Definiranje operativnih ciljeva
  6. Definiranje troškova
  7. Definiranje indikatora za praćenje i evaluaciju
  8. Definiranje akcijskog plana (trogodišnjeg i detaljno za prvu godinu)

Objašnjavamo svaki korak strateškog plana

Ponajprije moramo razjasniti zašto organizacija uopće postoji. U tome nam pomažu vizija i misija organizacije. 

Vizija je prikaz idealnog svijeta u budućnosti, ono čemu organizacija teži, a misija opisuje način na koji ćemo to postići. Misija nam ujedno govori svrhu postojanja naše organizacije.

Nakon definiranja što ćemo raditi, moramo analizirati naše dosadašnje poslovanje/djelovanje, naše korisnike i okruženje. Najčešće se koristi SWOT analiza, tj. analiza naših unutarnjih slabosti i jakosti, te vanjskih prijetnji i prilika za organizaciju. 

Strateškim planom bi trebali koristiti naše snage kako bi iskoristili prilike u okruženju i minimalizirali prijetnje. Nakon toga definiramo naše strateške ciljeve. Preporuča se odabir max 2-3 cilja po jednoj godini. 

Neka ne ostane sve samo na ideji

Nakon definiranja strateških ciljeva potrebno je za svaki strateški cilj razraditi operativne ciljeve i jasne pokazatelje za mjerenje tih ciljeva, aktivnosti za ostvarenje tih ciljeva za prvu godinu, te troškove za ostvarenje operativnih ciljeva.

S obzirom na turbulentno okruženje, poželjno je svake godine revidirati strateški plan i napraviti akcijski plan za sljedeću godinu. Za pomoć u izradi strateškog plana, obratite nam se na mail ured@lii.hr.

Podijeli: