Što je društveno poduzetništvo

Poslovanje temeljeno na načelima društvene, okolišne i ekonomske održivosti, koje stvorenu dobit/višak prihoda u cijelosti ili većim dijelom ulaže za dobrobit zajednice.

DATUM: 25.03.2018.

Iako u svijetu postoje različite definicije društvenog poduzetništva u svakoj se spominju ponajprije inovativnost, društvena svrha, održiv razvoj, demokracija i slični pojmovi.

I mi smo postali društveni poduzetnici ponajprije jer svojim poslovanjem želimo pomoći u rješavanju nekog društvenog problema. To se može postići na različite načine: zapošljavanjem dugotrajno nezaposlenih osoba, pomaganje osobama s invaliditetom ili starijim osobama, izradom kvalitetne odjeće od recikliranog materijala, kreiranjem prostora gdje mladi inovatori mogu doći do izražaja, davanjem kredita po povoljnim uvjetima kako bi pomogli ne samo lokalnoj zajednici nego društvu u cjelini. Naš glavni cilj nije maksimizacija dobiti i povećanje naših bankovnih računa. Naš je interes dobit reinvestirati i uložiti natrag u zajednicu koja je uložila u nas i podržala naše djelovanje. To ne znači da živimo samo od donacija i čekamo priljeve iz proračuna. To znači da svojim poduzetničkim aktivnostima djelujemo i konkuriramo na tržištu kao i svaki drugi gospodarstvenik, samo što je naša misija drugačija – radimo s ciljem da nešto promijenimo i učinimo boljim.

Otkud društveno poduzetništvo

U svijetu postoje različiti oblici društvenih poduzeća nastali iz potrebe ljudi za udruživanjem i rješavanjem nekog problema s kojim su suočeni. Tako su poznate ponajprije različite zadruge poput potrošačkih ili kreditnih unija. Nosioci društvenog poduzetništva u Hrvatskoj su udruge, iako pravni oblik nije uvjet za obavljanje društveno-poduzetničke djelatnosti.

U Hrvatskoj su već i prije postojala različita društvena poduzeća, no tek se 2014. izradom Strategije počelo više govoriti o društvenom poduzetništvu. Institutu Ivo Pilar objavio je Izvještaj o stanju društvenog poduzetništva u RH 2015., a Teodor Petričević, kao jedan od vodećih društvenih poduzetnika, napisao je nekoliko knjiga i članaka na istu temu (Poduzetništvo u službi zajednice, Zakonodavni i institucionalni okvir za razvoj društvenog poduzetništva u JI Europi i sl.)

Najlakše je društveno poduzetništvo opisati videom.

Društveno poduzetništvo from Autonomni centar – ACT on Vimeo.

 Društveno poduzetništvo u Hrvatskoj

Nakon donošenja Strategije razvoja društvenog poduzetništva u RH za razdoblje 2015. – 2020. ništa se značajnije nije realiziralo po toj strategiji. Osim nekoliko natječaja za društvene poduzetnike poticaji poput nekih poreznih olakšica koje bi uvelike olakšale njihovo poslovanje ne postoje. Čini nam se apsurdnim što društveni poduzetnik koji svoju dobit  reinvestira u ostvarenje svoje misije, unapređenja kvalitete života zajednice u kojoj djeluje i društva u cjelini, mora plaćati isti porez na dobit kao i poduzetnik koji će cijelu dobit staviti u svoj džep.

Kad malo pročitate strategiju i upoznate se s kriterijima koje morate zadovoljiti da bi postali društveni poduzetnik, dok s druge strane nitko ne ulaže u vaš trud, shvatite da su samo uporni entuzijasti, spremni na velike žrtve, postali uspješni društveni poduzetnici.

Podijeli: