Stablo (pametnih) ciljeva

stablo-ciljeva

Kako bi se izradilo stablo ciljeva ponajprije je potrebno kreirati stablo problema. Stablo problema se kreira na način da se ponajprije postavlja središnji problem, a oko njega uzroci i posljedice.

Stablo ciljeva je prenošenje problemskog stabla u pozitivno stanje stvari

 Ciljevi moraju biti postavljeni po SMART metodi:

  • S – specifičan, jednostavan, razuman, značajan
  • M – mjerljiv, smislen, motivirajući
  • A – ostvarivo, dogovoreno, dostižno
  • R – relevantan, razuman, realističan i bogat resursima, utemeljen na rezultatima
  • T – vremenski ograničen, pravodoban, vremenski osjetljiv

Analiza ciljeva predstavlja pozitivne aspekte budućnosti

Dok analiza problema predstavlja negativne aspekte postojeće situacije, analiza ciljeva predstavlja pozitivne aspekte željene budućnosti.

Ona uključuje pretvaranje problema u ciljeve – logičko stablo ciljeva se može shvatiti kao odraz u zrcalu logičkog stabla problema. Veze među ciljevima mogu se kasnije uskladiti s hijerarhijom ciljeva: opći cilj – specifični cilj – rezultati. 

Kontaktirajte nas i saznajte više o ovoj vrlo vrijednoj metodi za pisanje projekata.

Podijeli: