RUŽIČASTE NAOČALE

Kratki opis projekta:

Projektom Ružičaste naočale nastojimo smanjiti anksioznost i stres kod trudnica i majki te zaštititi njihovo mentalno zdravlje.
Održati će se webinar na kojem će sudjelovati trudnice i majke sa područja Međimurske županije. Webinar će biti vođen od strane psihologa. Pružati će informacije o anksioznosti i stresu, načinu na koji stres utječe na bebu te kako si pomoći. Nakon održanog webinara trudnice i majke bi imale mogućnost sudjelovanja na individualnim radionicama gdje bi im bila pružena stručna pomoć psihologa u rješavanju njihove anksioznosti.
Kroz projekt trudnicama i majkama bi se dijelili promotivno-edukativni materijali (motivirajuće infografike, prostirke za vježbanje, majice i sl.) sa svrhom smanjenja mentalnih poremećaja kod trudnica i majki.

 

Ciljevi projekta:

  1. Smanjiti tjeskobu (anksioznost) i stres trudnica i majki
  2. Zaštiti mentalno zdravlje trudnica i majki

 

Glavni rezultati projekta:

  1. Održan webinar o anksioznosti za trudnice i majke
  2. Održano 30 h individualnih radionica (6 trudnica/majki x 5h)
  3. Provedeno 6 motivirajućih izazova za trudnice i majke
  4. Izrađeno 6 promotivno-edukativnih materijala  

 

Ukupna vrijednost projekta: 50.000,00 kn

Razdoblje provedbe: 01.09.2022.-31.08.2023.

Donator: Središnji državni ured za demografiju i mlade