Registar stvarnih vlasnika

books-3205452_640

Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata osnovanih na području RH. Svi pravni subjekti obvezni su utvrditi svoga stvarnog vlasnika (ili stvarne vlasnike) te u skladu s čl. 33., st. 4. Zakona podatke o njima upisati u Registar. Isto tako svako novoosnovana organizacija na FINA-i mora upisati u registar svoje stvarne vlasnike.

Podatke o stvarnom vlasniku ili stvarnim vlasnicima trebaju dostaviti:

  • trgovačka društva (j.d.o.o., d.o.o., d.d., komanditna društva, javna trgovačka društva i gospodarska interesna udruženja)
  • podružnice stranih trgovačkih društava,
  • udruge, zaklade,  fundacije,
  • ustanove kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.

Prijava podataka o stvarnom vlasniku moraju sadržavati: OIB fizičke osobe, ime i prezime, dan, mjesec i godinu rođenja, državu prebivališta, državljanstvo, prirodu te opseg stvarnog vlasništva. Ukoliko je stvarni vlasnik strani državljanin koji nema dodijeljen OIB u Registru je potrebno navesti podatak o vrsti, broju, izdavatelju, državi i datumu isteka važenja identifikacijske isprave stranog državljanina.

Nadzor nad pravnim subjektima koji su dužni dostaviti podatke o stvarnim vlasnicima u RSV sukladno Zakonu provode:

  • FINA (jesu li dostavili podatke u RSV)
  • Porezna uprava (jesu li dostavili točne podatke u RSV i raspolažu li tim podacima)

Podijeli: