Razlika između bruto, neto i ukupnog troška plaće

hedgehog-468228__340

Bruto i neto plaća su dvije ključne komponente koje se koriste za izračunavanje plaće zaposlenika, a razlika između njih čine doprinosi i porezi koje isplaćuje poslodavac. Bruto plaća se često koristi kao referenca u pregovorima o plaći i ugovorima o radu, dok neto plaća odražava radnikova stvarna primanja nakon što su svi porezi i doprinosi plaćeni.

Bruto plaća

Bruto plaća predstavlja ukupni iznos koji je dogovoren u radnom ugovoru ili aneksu ugovora. To je iznos prije bilo kakvih odbitaka ili poreza. Bruto plaća uključuje sve komponente plaće, uključujući osnovnu plaću, dodatke, bonuse, nadnice i druge pogodnosti.

Neto plaća

Neto plaća je iznos koji zaposlenik primi na svoj bankovni račun. Neto plaću dobijemo kada se od bruto plaće odbiju svi porezi, doprinosi i druge zakonske obveze. Od bruto plaće se u Hrvatskoj oduzima 20% doprinosa za mirovinsko osiguranje (MIO I i II stup), te porez koji je u većini općina/gradova 20%.

Ukupni trošak plaće

Ukupni trošak plaće predstavlja sve troškove koje poslodavac ima u vezi s plaćanjem svojih zaposlenika. Ovaj trošak obuhvaća ne samo osnovnu plaću zaposlenika, već i sve dodatke, naknade i doprinose koje poslodavac mora platiti.

Uključeni elementi u ukupni trošak plaće obično uključuju:

  • Osnovna plaća: To je fiksna plaća koja je dogovorena u radnom ugovoru i koju zaposlenik redovito prima.
  • Bonusi i nadnice: To uključuje sve dodatne iznose koje zaposlenik može dobiti kao poticaj za dobro obavljen posao, kao što su božićnica, uskrsnica, bonusi za postignute ciljeve, neoporezive naknade, paušali za prehranu i sl.
  • Porezi i doprinosi: Poslodavac mora plaćati poreze i doprinose za svakog zaposlenika, uključujući porez na dohodak, doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
  • Prijevoz s posla i na posao, naknade za smještaj: Ako zaposlenici putuju ili rade izvan redovnog radnog mjesta, poslodavac može platiti naknade za putovanje, smještaj i dnevnice.
  • Dodatne pogodnosti: To uključuje sve dodatne pogodnosti i beneficije koje su dogovorene u kolektivnim ugovorima ili individualnim radnim ugovorima, kao što su doprinosi za obrazovanje, privatno zdravstveno osiguranje, III stup mirovinskog, plaćanje vrtića za djecu zaposlenicima i slično.
  • Ostali troškovi: To uključuje sve druge troškove povezane s zaposlenicima, kao što su troškovi za obuku, troškovi radne odjeće, troškovi radnog okruženja, doprinosi za profesionalne organizacije i slično.

Ukupni trošak plaće vrlo je važan za poslodavce jer odražava stvarnu financijsku obvezu prema zaposlenicima i utječe na financijski izvještaj tvrtke. Osim toga, pravilno upravljanje ukupnim troškom plaće važno je za održavanje konkurentske pozicije na tržištu rada i zadovoljstvo zaposlenika.

Podijeli: