Radna integracija ili WISE poduzeća

radna-integracija

WISE (engl. Work Integration Social Enterprise) je društveno poduzeće za radnu integraciju čiji je cilj bolja integracija marginaliziranih skupina na tržište rada. Osobe se integriraju kroz prilagođene procese edukacije uz stručnu podršku educiranog job mentora.

Radna integracija u Hrvatskoj

U Hrvatskoj se najčešće integriraju na tržište rada osobe s invaliditetom, te se s osobom sklapa ugovor o radu. Osobi koja je na radnoj integraciji osiguran je mentor koji se može financirati sredstvima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te se isto može pokriti dio plaće osobe na radnoj integraciji kroz potpore za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  te poticaje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. 

Kroz radnu integraciju moguće je osobi pružiti 2 vrste treninga/edukacije/job mentoringa:

  • jedan ima naglasak na profesionalnosti, tj. osigurati potrebne informacije o njegovim/njezinim glavnim zadacima, o načinu korištenja strojeva, i o pravilima sigurnog upravljanja i kratkotrajnog je trajanja;
  • drugi ima svrhu unapređenje samo određenih vještina poput rad na računalu, strani jezici i sl. 

Zašto je radna integracija važna?

Radna integracija važna je iz više razloga, a izdvajamo one najvažnije.

  • Radna integracija omogućava jednaku mogućnost i pristup tržištu rada.
  • Radna integracija omogućava socijalnu zaštitu i uključenost.
  • Radna integracija omogućava ravnopravne uvjete rada.

Želite saznati više o ovoj temi? Kontaktirajte nas.

Podijeli: