Poticaji za poslodavce koji zapošljavaju osobe s invaliditetom

storm-840962__340

Poslodavaci koji zapošljavaju više od 20 radnika dužni su zaposliti i osobe s invaliditetom i to u visini od 3% u odnosu na ukupni broj zaposlenih na temelju kojih se utvrđuje kvote. Kako bi se što više poticalo što više zapošljavanje osoba s invaliditetom Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI) nudi niz poticaja za poslodavce.

Glavni uvjet za korištenje poticaja ZOSI-a za poslodavca je sklapanje ugovora o radu s osobom s invaliditetom (na najmanje 20 sati tjedno), uz uvjet da je osoba upisana u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Neki od poticaja su: 

  1. Subvenciju plaće osobe s invaliditetom

Za ostvarivanje prava na isplatu subvencije plaće preduvjet je da se nalazom i mišljenjem centra za profesionalnu rehabilitaciju utvrdi smanjena radna učinkovitost osobe s invaliditetom. U okviru svoje procjene Centar za profesionalnu rehabilitaciju utvrdit će da li je osoba zbog svog invaliditeta zapošljava na otvorenom tržištu rada i procjenjuje njezinu radnu učinkovitost u odnosu na isto radno mjesto ako bi poslove obavljala osoba bez invaliditeta.

Maksimalan iznos subvencije plaće s obzirom na procjenu radne učinkovitosti je 70% bruto plaće osobe s invaliditetom koja se zapošljava.

Primjer:  Ako je osobi procijenjena radna učinkovitost 60%, tada poslodavac dobiva subvenciju plaće u iznosu 40% zaposlenikove bruto plaće, jer je osobi za 40% smanjena radna učinkovitost i ne može odraditi posao u 100% iznosu zbog svog invaliditeta.  Na 5.000,00 kuna bruto plaće to iznosi 2.000,00 kn potpore poslodavcu.

  1. Subvenciju u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje

Svakoj zaposlenoj osobi s invaliditetom koja je upisana u Očevidnik osoba s invaliditetom Zavod za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI) refundira 75% obračunanih i uplaćenih doprinosa od strane poslodavca.

Primjer: ako je uplaćeno 1.000,00 kn mjesečno za navedeni doprinos, ZOSI poslodavcu refundira iznos od 750 kn.

  1. Potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom

U slučaju da je osoba s invaliditetom jedan od vlasnika poduzeća ili zadruge ima pravo na mjesečni poticaj u iznosu od 1.000,00 kn.

Ovaj iznos predstavlja deminimis potporu poduzetniku.

  1. Sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom

Poslodavci koji refundiraju troškove prijevoza s posla i na posao ili troškove prijevoza na mjesto rada imaju pravo na refundaciju mjesečne karte ili 1,00 kn po km za osobu s invaliditetom koju zapošljavaju.

  1. Nagrada za zapošljavanje izvan kvote

Za poduzetnike koji zapošljavaju osobe s invaliditetom, a nemaju obvezu da isto učine, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom daje tim poslodavcima godinu dana od početka zaposlenja te osobe novčanu nagradu za zapošljavanje izvan kvote. 

Novčana nagrada za zapošljavanje iznad kvote se određuje u iznosu od 30% minimalne bruto plaće mjesečno za svakog radnika s invaliditetom koji predstavlja višak u odnosu na propisanu kvotu. U 2022. ta nagrada iznosi 1.406,25 kn mjesečno. Navedena nagrada predstavlja deminimis potporu poduzetniku.

Pravo na novčanu nagradu ne može ostvariti poslodavac koji ima nepodmirene novčane obveze prema državi ili radnicima po bilo kojoj osnovi, te ne može ostvariti na svoje ime osoba s invaliditetom koja se samozapošljava.

Podijeli: