Pokazatelji poslovanja

Agricultural Field, Agriculture, Backgrounds, Barley

Poduzetnici na kraju godine izrađuju financijske izvještaje. To su bilanca i račun dobiti i gubitka. Iz navedenih izvještaja mogu se izvući i neki pokazatelji poslovanja koji nam govore kako poduzeće posluje. Osim što managementu daju temelj za donošenje poslovnih odluka, tako i kupcima, dobavljačima, bankama, ulagačima daju informacije da li je poduzeće stabilno ili u financijskim problemima.

Najčešći su sljedeći pokazatelji: 

  • pokazatelji ekonomičnosti u omjer stavljaju prihode i rashode
  • pokazatelji profitabilnosti u omjer stavljaju dobit u odnosu na angažiranu imovinu ili ostvarene prihode
  • pokazatelji likvidnosti nam pokazuju sposobnost poduzeća da u roku podmiri svoje tekuće obveze. U omjer stavlja kratkotrajnu imovinu i kratkoročne obveze.

Ekonomičnost ukupnog poslovanja = ukupni prihodi / ukupni rashodi

Rentabilnost poslovanja = bruto dobit/ukupna imovina

Neto profitna marža = neto dobit + kamate/ukupni prihodi

Koeficijent tekuće likvidnosti = kratkotrajna imovina / kratkoročne obveze

Koeficijent ubrzane likvidnosti = kratkotrajna imovina – zalihe / kratkoročne obveze

Podijeli: