Održivost za ljude, planet i profit – razumijevanje mjerenja društvenog utjecaj

novost-globe

Profitabilnost i povrat ulaganja nisu jedina mjerila uspjeha današnjih poduzeća.
Uzimanje u obzir društvene i ekološke odgovornosti u temeljnim izračunima cjelovitiji je način mjerenja utjecaja poduzeća na lokalnoj i globalnoj razini. Radnje koje se smatraju društveno odgovornima stvaraju javnu volju, poboljšavaju imidž i ugled, privlače talentirane zaposlenike i pružaju konkurentsku prednost, a sve je to bitno za dugoročni uspjeh poduzeća.

Mjerenje društvenog utjecaja obuhvaća tri područja

Ljudi: – Mjeri društvenu odgovornost tvrtke, kako na radnom mjestu tako i u zajednici. Poduzeća mogu pokrenuti inicijative za pomoć siromašnima u svojoj zajednici kroz razvojne programe ili drugu ekonomsku pomoć; ili pomoći svojim zaposlenicima u poboljšanju novih karijernih, životnih ili zdravstvenih vještina ili mogu odlučiti bojkotirati prodavače u inozemstvu koji se oslanjaju na dječji rad. Ljudski ciljevi međusobno su ovisni o ciljevima poduzeća.
Planet: – Uspostavlja poslovnu praksu koja smanjuje utjecaj poduzeća na okoliš. To može uključivati ​​korištenje proizvodnih procesa za smanjenje otpada, korištenje recikliranih materijala kad god je to moguće ili obrazovanje zaposlenika o važnosti recikliranja i unajmljivanje usluga recikliranja za korporativne urede.
Dobit: – Odnosi se na tradicionalno izvještavanje o troškovnom računovodstvu.

Model trostruke bilance promijenio je način na koji tvrtke upravljaju operacijama i mjere učinkovitost. Organizacije svih vrsta – javne, privatne, zdravstvene ustanove i neprofitne organizacije – koje nastoje uspostaviti održivost sada razumiju prednosti za ekonomsku, ekološku i društvenu svijest.

Tko je odgovoran za mjerenje društvenog utjecaja?
Model trostruke bilance (TBL – triple botom line) zahtijeva uspješno usvajanje na razini cijele tvrtke. Međutim, određeni zaposlenici mogu imati izravniji angažman u utvrđivanju posebnih ciljeva, mjerenja i koraka za postizanje održivosti. Rukovoditelji i direktori tvrtki utvrđuju organizacijske ciljeve, predlažu mjerila za mjerenje uspjeha TBL -a i određuju kako će se dobit uravnotežiti s ljudima i planetom.

TBL  je mjera obračuna troškova, pa su financijski direktori, kontrolori i računovodstveni direktori odgovorni za praćenje mjerenja i izvještavanje o rezultatima. Budući da aspekti TBL-a na planet i ljude možda ne spadaju u tradicionalne mjere obračuna troškova, računovođe će za uspjeh možda morati koristiti drugo mjerenje, poput postotka prihvaćanja pojedinca, tvrtke ili zajednice.

Odjeli koji mogu najviše utjecati na održivost moraju procijeniti svoje odgovornosti, utvrditi koje radnje utječu na TBL i razmisliti o tome kako poboljšavanje operacija može optimizirati rezultate TBL -a.  Dugoročna održivost zahtijeva da svaki zaposlenik bude jednako uključen u društvene ishode kao i profitabilnost, što znači da mora razumjeti TBL i doprinijeti ciljevima održivosti.

Zašto bi tvrtke trebale imati ciljeve održivosti?

Za neke bi moglo biti iznenađenje da su potrošači spremni platiti više ili se odvesti dalje da bi kupovali u tvrtki koja se obvezuje na održivu praksu. Zapravo, 55% globalnih online potrošača u 60 različitih zemalja reklo je da bi bili spremni platiti više za proizvode i/ili usluge ako je tvrtka predana pozitivnom društvenom i okolišnom utjecaju. Razumljivi korporacijski rukovoditelji primijetili su ovaj rastući potrošački trend i krenuli ulijevati filozofiju održivosti u kulturu svoje tvrtke. Održive prakse mogu privući progresivno nastrojene kupce, a istodobno povećati vrijednost dioničara i dionika.

Dok učimo preciznije mjeriti vrijednost za što više dionika, otkrivamo da na nju pozitivno utječu održivi proizvodi. Društveno i ekološki osviještena poduzeća dobivaju na snazi.

Učiniti subjektivna mjerenja mjerljivima
Model trostuke bilance obično koristi netradicionalne mjerne standarde. To zahtijeva od organizacija da pažljivo razmotre i odaberu mjerenja na temelju svojih specifičnih ciljeva. Nakon što se utvrde ciljevi, organizacija može prilagoditi indeks svojim zahtjevima i potrebama. Utjecaj projekata, politika i geografskih granica može se kvantificirati. Neki primjeri naizgled subjektivnih stvari koje se mogu mjeriti uključuju sljedeće kategorije:

Društveni utjecaj (ljudi)
Društvene varijable mogu utjeloviti mjerenje obrazovanja, pristupa resursima, zdravlja, jednakosti, društvenog kapitala i kvalitete života. Neka specifična mjerenja mogu uključivati:

 • Srednji prihod kućanstva
 • Stopa nezaposlenosti
 • Postotak sudjelovanja žena u radu
 • Obrazovne razine/postoci
 • Zločin po glavi stanovnika
 • Prosječni životni vijek
 • Prosječno vrijeme putovanja na posao

Mjere zaštite okoliša
Čimbenici okoliša odražavaju prirodne resurse i održivost. Kvaliteta zraka, kvaliteta vode, raspoloživi prirodni resursi, potrošnja energije, otpad i korištenje zemljišta mogu se mjeriti i pratiti. Dolaskom globalne ekonomije razumijevanje različitih ekoloških propisa ključna je komponenta međunarodne poslovne politike. Spajanje ovog znanja s osvrtom na dugoročne trendove može biti dragocjeno pri utvrđivanju da organizacija ne premašuje svoj dopušteni utjecaj. Takve mjere mogu uključivati:

 • Koncentracija dušika
 • Emisije stakleničkih plinova
 • Količina nastalog otpada
 • Korištenje recikliranog materijala nakon upotrebe
 • Potrošnja fosilnih goriva
 • Potrošnja električne energije
 • Potrošnja vode
 • Gospodarenje opasnim otpadom
 • Gospodarenje čvrstim otpadom
 • Promjene u korištenju zemljišta

Ekonomske mjere
Ekonomske varijable mogu se lako pratiti i mogu utjecati na rezultat organizacije i tijek novca. Prihodi, rashodi, porezi, stopa zaposlenosti, čimbenici raznolikosti i pitanja poslovne klime predstavljaju mjerljive varijable. To uključuje:

 • Prosječni prihodi
 • Postoci rasta radnih mjesta
 • Zastoj u osnivanju
 • Postotak tvrtki u svakom sektoru
 • Raspodjela zaposlenosti po sektorima
 • Prihodi po sektorima
 • Promjena parametara i ciljeva
 • Valja napomenuti da će se mjere možda morati prilagođavati tijekom trajanja projekta ili kako tvrtka sazrijeva. Ciljevi će se prirodno prilagoditi, a novi uvjeti i parametri stupit će na snagu kako se stari postupno ukidaju.

Mjerenje društvenog utjecaja promijenilo je način na koji tvrtke i organizacije mjere uspješnost. Praćenje utjecaja ljudi i planeta osim dobiti može poboljšati i projekte i politike. Fleksibilnost ovog pristupa omogućuje prilagođavanje specifičnim poslovnim potrebama sada i u budućnosti.

Izrada indeksa ključna je za mjerenje održivosti. Tvrtke koje budu vješte u mjerenju svake od tri kategorije i pronalaženju relevantnih podataka vjerojatno će se najučinkovitije koristiti mjerenjem društvenog utjecaja.

Unatoč izazovima subjektivnosti, TBL može biti učinkovita i alternativna metoda za poslovanje kako bi se održala svijest o svojim performansama i održivosti.  Ove vrijednosti mogu biti dobrodošla prednost tvrtkama koje nastoje pozitivno utjecati na svoje klijente, svoju zajednicu i okoliš.

Podijeli: