Novosti

Inkluzivni dodatak

Inkluzivni dodatak je novčana naknada namijenjena osobi s invaliditetom u svrhu prevladavanja različitih prepreka koje mogu sprječavati njezino puno i

SAZNAJ VIŠE

Izaslani radnici

                      Izaslani radnici su osobe zaposlene kod tuzemnog poslodavca, a osigurane u RH prema hrvatskim propisima iz socijalnog osiguranja s osnove

SAZNAJ VIŠE

Obračun plaće u 2024. godini

Minimalna plaća za 2024. godinu utvrđena je Uredbom o visini minimalne plaće (Nar. nov., br. 125/23.) (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_10_125_1740.html) i iznosi 840,00

SAZNAJ VIŠE

Likvidatura

Od 2011. godine za svaku knjigovodstvenu ispravu koja se unosi u poslovne knjige potrebno je provjeriti njezinu ispravnost i potpunost.

SAZNAJ VIŠE