Novi zakon o volonterstvu

career-1501615__340

31.07.2021. stupaju na snagu izmjene Zakona o volonterstvu kako bi se uklonile nejasnoće primjenom postojećeg Zakona te uskladio Zakon sa novim trendovima u volonterstvu. 

Zakonom se definira i korporativno volontiranje kao volontiranje zaposlenika poduzeća koje u suradnji s organizatorom volontiranja sudjeluju u volonterskim akcijama.

Značajnije izmjene Zakona o volonterstvu odnose se još na:

  • redefiniranje pojma dugotrajnog volontiranja i omogućavanje dugotrajnog volontiranja maloljetnih volontera,
  • određivanje jasne razlike između pojmova „volontiranje“ i „pripravnički staž“,
  • definiranje pojmova volontiranja poslovnog subjekta, koordinatora volontera, programa volonterskog centra i načina financiranja volonterskih centara,
  • nadopunjavanje nekih od temeljnih načela volontiranje koja se primarno odnose na dodatnu zaštitu djece uključene u volontiranje, zaštitu korisnika volontiranja, volontiranje kojim se zamjenjuje rad u slučaju nastupa izvanrednih situacija,
  • obaveze volontera,
  • sadržaj potvrde o volontiranju,
  • prekršajne odredbe.

https://www.vcst.info/images/documents/Izmjene_i_dopune_Zakona_o_volonterstvu_NN_84_21.pdf

Podijeli: