MOŽEŠ I TI

KRATKI OPIS PROJEKTA:

“Možeš i ti” projektom želimo potaknuti osobe s invaliditetom da postanu aktivni dio društva i tržišta rada. S jedne strane postoji neinformiranost poslodavaca o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom, te poticajima za zapošljavanje istih, dok s druge strane postoji nedovoljna informiranost osoba s invaliditetom o njihovim pravima i mogućnostima stjecanja pojedinih prava. Pritom govorimo o pravima, olakšicama, oslobođenjima kod utvrđivanja tjelesnog oštećenja, pravima iz zdravstvenog osiguranja, pravima iz radnog odnosa, zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije, pravima iz sustava mirovinskog osiguranja, pravima iz socijalne skrbi te porezne olakšice i drugim pravima.

 

CILJEVI PROJEKTA:

  1. Podići svijest poslodavaca i javnosti o sposobnostima i mogućnostima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom i
  2. Poticati i informirati osobe s invaliditetom da se uključe na tržište rada.Glavni rezultati projekta:

  1.  Izrađena procjena potreba ciljane skupine (poslodavci i osobe s invaliditetom)
  2. Tiskano je 200 komada brošura i 20 komada plakata za poslodavce
  3. Tiskano je 500 komada brošura i 20 komada plakata za osobe s invaliditetom
  4. Održane edukacije za poslodavce i osobe s invaliditetom
  5. Promocija i distribucija promotivnih materijala

 

Ukupna vrijednost projekta: 128.025 kn

Razdoblje provedbe: 01.01.2021.-31.12.2021.

Donatori: Međimurska županija, grad Čakovec