Logička matrica – ciljevi, aktivnosti, rezultati i pokazatelji

Prijave su jednostavnije i manje je prostora za objašnjenje našeg projekta, pa u tom kontekstu logička matrica može biti korisna kao sažetak projekta.

DATUM: 21.04.2018.

Logička matrica može biti kostur oko kojeg će se graditi tekst projekta, ali i metoda kontrole logike projekta. Korisno je poslužiti se logičkom matricom kao načinom razmišljanja da bismo došli do strukturirane projektne ideje i ključnih elemenata projekta.

Ciljevi projekta

Kada definiramo ključni problem kojim se želimo baviti, jednostavno je odrediti i cilj projekta jer je on pozitivna slika i stanje koje želimo postići. Razlikuju se opći i specifični (svrha) cilj projekta. Specifični cilj je onaj koji će se ostvariti neposredno po provedbi projekta, a time će samo doprinijeti ostvarenju općeg cilja. Primjerice, ostvarenjem svrhe projekta razvoj socijalnih usluga za osobe s poteškoćama razvojem kompetencija potrebnih tržištu rada,  doprinijeti će se općem cilju unaprjeđenja mogućnosti zapošljavanja.

Aktivnosti i rezultati projekta

Rezultati su koristi koje projekt pruža ciljanim skupinama kako bi se ostvarili specifični ciljevi, a aktivnosti govore o načinu ostvarenja rezultata. Primjerice, ako je rezultat koji želimo postići izrađen sustav usluga za razvoj kompetencija i povećanje kvalitete života ciljane skupine, jedna od aktivnosti kojom to možemo ostvariti je provedba radionica i edukacija.

Pokazatelji ili indikatori

Pokazateljima se mjeri učinak projekta na ostvarenje općeg cilja, odnosno rezultata na razini specifičnog cilja projekta. Pokazatelji trebaju biti specifični, mjerljivi, relevantni za ciljeve o kojima se govori i provjerljivi. Natječaji Eu fondova često imaju zadane indikatore koje je nužno zadovoljiti projektom, dok svaki prijavitelj može dodati vlastite indikatore specifične za projekt. To može biti broj članova ciljane skupine koji sudjeluje u edukaciji ili radionici, a kao izvor provjere mogu biti potvrde s edukacije i potpisne liste. Ostvarivanje obećanih indikatora je ugovorna obveza svakoj korisnika EU sredstava, te su moguće financijske sankcije u slučaju neostvarenja istih.

Podijeli: