Likvidatura

pencil-1891732__340

Od 2011. godine za svaku knjigovodstvenu ispravu koja se unosi u poslovne knjige potrebno je provjeriti njezinu ispravnost i potpunost.

Kod knjigovodstvene isprave se provjerava formalna, materijalna i računska ispravnost.

Formalna kontrola se sastoji od:

  1. Podataka o izdavatelju isprave (naziv i adresa izdavatelja, OIB izdavatelja, datum izdavatelja i osnova izdavanja isprave)
  2. Sadržaja isprave o isporuci dobara i usluga (je li račun izdan sukladno Zakonu o PDV-u i Općem poreznom zakonu, da je izdavatelj obveznik PDV-a)
  3. Potpisa (elektronski vjerodostojna isprava, ili potpis izdavatelja ili odgovorne osobe)

Materijalna ispravnost se sastoji od:

  1. Postoji li narudžbenica, ugovor ili druga isprava o narudžbi
  2. Odgovara li isporučeno i izvršenomo po količini, vrsti i kvaliteti tj. da li postoji dokaz da je usluga izvršena
  3. Ostalo: da li na računu za reprezentaciju postoji popis osoba koje su sudjelovale na istom, da li postoji inventarni broj kupljene dugotrajne imovine i da li je ista zavedena u registar inventara

Računska ispravnost se sastoji od:

  1. Provjera točnosti računskih operacija
  2. Izračun cijena koje su navedene na ispravama

Tko je likvidator?

Likvidator je osoba koju je imenovala uprava društva i koja ima zadatak obavljati provjeru ispravnosti i potpunosti knjigovodstvenih isprava. Imenovanje likvidatora, kao i njegove obveze trebaju biti navedene u pisanom obliku, a to je najčešće navedeno u ugovoru o radu i poslovima radnog mjesta.

Likvidator datumom i svojim potpisom potvrđuje ispravnost knjigovodstvene isprave za knjiženje. Stoga obavezno svaki ulazni račun mora imati potpis likvidatora!

Podijeli: