Kontakt

Laboratorij inovativnih ideja

Dr. Ivana Novaka 38

40000 Čakovec

OIB: 02020201427

ŽR:  HR0924020061100679236 

E-mail: ured@lii.hr

 

FB: @laboratorijinovativnihideja

WEB: www.lii.hr

IG: laboratorij_inovativnih_ideja