Knjiženje prihoda i rashoda od EU projekata

knjizenje-eu-projekti

Imate nedoumice vezane za knjiženje prihoda i rashoda EU projekata? Ovo nije neuobičajena pojava, budući da se često susrećemo s različitim tumačenjima knjiženja sredstava dobivenih iz EU fondova. 

Oni koji rade financijske izvještaje susreli su se sa novim kontima vezanim uz sufinanciranje projekata sredstvima EU-a. S obzirom da sva sredstva ponajprije dolaze u naš proračun, a tek nakon toga se preraspodjeljuje po pozivima, tako su i uvedena nova konta prihoda: 

  • 3513 – Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte
  • 3514 – Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte
  • 3532 – Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte 
  • 3552 – Ostali prihodi od donacija za EU projekte

Primjer: Ako je ugovorno tijelo Ministarstvo rada ili Ured za udruge vlade RH, a posredničko tijelo Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, tada se prihodi od bespovratnih sredstava knjiže na konto 3513 – Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte. 

Sredstva EU doznačena direktno iz inozemstva neprofitnoj organizaciji prate se analitički na podskupini 352 – Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija.

Knjiženje prihoda – kako prenijeti sredstava projektnim partnerima

S druge strane, javlja se pitanje knjiženja prijenosa sredstava projektnim partnerima kod tih istih EU projekta. Mora li se priljev sredstava prikazati na prijelaznom kontu i prebaciti projektnom partneru, ili će taj isti priljev biti i u našoj organizaciji prihod i trošak? 

Mišljenje ministarstva financija je da se svi priljevi i odljevi sredstava drugim sudionicima mora iskazati u cijelosti kroz prihode i rashode.

Stoga nositelj projekta prijenos ugovorenog dijela sredstava partnerima na projektu evidentira na kontima: 

  • 4512 – Tekuće donacije iz EU sredstava 
  • 4522 – Kapitalne donacije iz EU sredstava

Problem s ovim mišljenjem je taj što sva dobivena sredstva čine prihod nositelja projekta, iako ne raspolaže sredstvima za svoje troškove. Ti iznosi znatno povećavaju prihode neprofitnih organizacija što dovodi i do obveze revizije i povećanja troškova neprofitne organizacije.

Trebate li pomoć s knjiženjem prihoda i rashoda EU projekata, obratite nam se s povjerenjem.

Podijeli: