Ključni dionici na projektu

people-people-people-1439564

Različite skupine imaju različite probleme, potrebe, interese koje je potrebno analizirati i razumjeti kako bi se prilikom pisanja projektnih prijedloga pravilno identificirao problem i strategije u rješavanju njihovih problema, a u svrhu ostvarenja cilja.

Dionici (engl. stakeholders) mogu biti pojedinci, skupine, organizacije ili tvrtke koje imaju, ili mogu imati, značajan interes u uspjehu ili neuspjehu projekta.

Dionici mogu biti ciljne skupine i krajnji korisnici. 

Ciljne skupine su svi na koje će projekt direktno utjecati na razini svrhe (specifičnog cilja) projekta – za vrijeme trajanja projekta.

Krajnji korisnici su svi koje će projekt dugoročno pozitivno utjecati na razini društva ili cijelog sektora (razina općeg cilja).

Bitna pitanja koja je potrebno postaviti u okviru analize dionika su čije probleme i prilike analiziramo, te tko će osjetiti pozitivne efekte provedbe projekta, a kome će projekt potencijalno nanijeti štetu.

Preporučeni koraci analize dionika su sljedeći:

  1. identifikacija problema i/ili prilika koji su predmet projekta;
  2. identifikacija skupina koje imaju (značajan) interes u projektu i njegovoj provedbi;
  3. analiza uloga, interesa, značaja i kapaciteta za sudjelovanje (snaga i slabosti) spomenutih skupina u provedbi projekta – SWOT analiza

Nakon identifikacije i analize dionika pristupa se sljedećem koraku, a to je menadžment dionika. U ovom koraku se razvija strategija za upravljanje dionicima. Najbitnije je dobro poznavanje dionika i komunikacija prema njima. Menadžer mora znati kada, s kojim dionikom, koje informacije i kako često komunicirati kako bi oni bili zadovoljni, a projekt uspješan.

Kada projektni menadžer razumije tko su dionici te koristi strukturirani pristup u njihovoj identifikaciji, analizi i menadžmetu, povećava svoje šanse za uspjeh.

Podijeli: