Pragovi javne nabave za neobveznike javne nabave

javna-nabava

Dobra vijest za sve neobveznike javne nabave, osobito one koji provode javne projekte je ta što se od 1. siječnja 2022. podigao prag javne nabave. Za provedbu postupka nabave sa jednim ponuditeljem, za robe i usluge prag se podigao s 200.000,00 kn na 400.000,00 kn, a za radove sa 500.000,00 kn na 1.000.000,00 kn.

Nove pragove možete pronaći u tablici:

Pregled postupaka nabave
Postupak/vrstaUslugeRobaRadovi
Direktna pogodbado 400.000,00 kn do 400.000,00 kndo 1.000.000,00 kn
Javno nadmetanje400.000,01 kn i više400.000,01 kn i više1.000.000,01 kn i više

Što znače novi pragovi javne nabave?

Novi pragovi javne nabave znače sljedeće.

Ako će procijenjena vrijednost nabave biti manja od navedenih iznosa, radi se o nabavi male vrijednosti, a ako će procijenjena vrijednost nabave biti jednaka ili veća od ovih iznosa, radi se o nabavi velike vrijednosti.

Naručitelj je obvezan primijeniti odredbe ZJN 2016. za nabavu robe, radova ili usluga te provedbu projektnih natječaja u situacijama kada je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od navedenih pragova.

Želite li provjeriti jeste li obveznik javne nabave ili jednostavno želite saznati više o ovoj temi, javite nam se.

Podijeli: