Izračun točke pokrića

Točka pokrića govori koliko jedinica proizvoda/usluga treba prodati, najčešće u jednom mjesecu, da se pokriju svi fiksni i varijabilni troškovi.

Jedan od sastavnih dijelova poslovnog plana je izračun točke pokrića. Ovo je ujedno i jednostavan način da u vrlo kratkom roku vidite da li vaša poslovna ideja ima smisla.
Ako vam ispadne npr. da trebate prodati 100 kuglica sladoleda, a konkurent kroz mjesec proda 80, tada možete ili smanjiti troškove, ili povećati cijenu, ili odustati od pothvata.

Fiksni i varijabilni troškovi

Troškovi poslovanja mogu se dijeliti na fiksne i varijabilne. Fiksni su konstantni mjesečni/godišnji troškovi koji se pojavljuju u poduzeću bez obzira prodali nešto ili ne. Najčešći primjeri fiksnih troškova su: najam, režije, telefon, knjigovodstvo, plaća menadžmenta i zaposlenih, osiguranja, putovanja, promocija poduzeća, održavanje opreme, amortizacija, uredski troškovi i sl. Varijabilni troškovi su direktno vezani uz proizvod. Najčešći primjeri su:  sirovina i materijal, varijabilni dio plaće zaposlenika, drugi dohodak, vanjske usluge izrade proizvoda ili obavljanja usluge, roba, potrošni materijal, ambalaža i sl.

Primjer varijabilnih troškova:

Varijabilni troškovi  Mesni meni  Vege meni
Navedite  jediničnu mjeru za svaki proizvod/uslugu kom kom
Trošak direktnog rada (koji je plaćen po satu ili komadu proizvoda) i odnosi se na proizvodnju proizvoda ili pružanje usluga HRK 0,00 HRK 0,00
Trošak direktnih materijala za proizvod (potrebne sirovine) HRK 10,40 HRK 8,00
Drugi troškovi direktno povezani s proizvodom. Navedite specifično: ____________________ HRK 0,00 HRK 0,00
Ukupni varijabilni troškovi HRK 10,40 HRK 8,00
PRODAJNA CIJENA HRK 40,00 HRK 40,00

Primjer fiksnih troškova:

 Fiksni troškovi Mjesečni fiksni troškovi Godišnji fiksni troškovi
Plaća kuhar (6.500,00 neto) HRK 10.875 HRK 130.500
Plaća pomoćni kuhar (3.900,00 neto, sufinanciranje Fonda) HRK 3.500 HRK 42.000
Plaća konobar (5.000,00 kn neto) HRK 8.000 HRK 96.000
Plaća pomoćni konobar (3.900,00 neto, pola radnog vremena, sufinanciranje Fonda) HRK 1.750 HRK 21.000
Plaća dostavljač (3.900,00 neto, pola radnog vremena, sufinanciranje Fonda) HRK 1.750 HRK 21.000
Plaća prodavač/ica (3.900,00 neto, sufinanciranje fonda) HRK 3.500 HRK 42.000
Najam HRK 8.500 HRK 102.000
Režije HRK 2.500 HRK 30.000
Čišćenje i održavanje HRK 600 HRK 7.200
Telefon, Internet HRK 550 HRK 6.600
Poštarina HRK 0 HRK 0
Printanje HRK 0 HRK 0
Uredski pribor HRK 240 HRK 2.880
Osiguranje HRK 200 HRK 2.400
Troškovi održavanja vozila/gorivo/servis HRK 1.200 HRK 14.400
Marketing i promocija HRK 336 HRK 4.032
Naknade za profesionalne usluge HRK 0 HRK 0
Bankarske naknade HRK 100 HRK 1.200
Knjigovodstvo HRK 1.500 HRK 18.000
Higijenski minimum, ispitivanje vode, mikrobiološka ispitivanja HRK 240 HRK 2.880
Amortizacija HRK 1.042 HRK 12.504
Drugo, navedite: __________________ HRK 0 HRK 0
Ukupni fiksni troškovi HRK 46.383 HRK 556.596

Izračun točke pokrića – formula


Točka pokrića  =
Fiksni troškovi

Prodajna cijena-varijabilni troškovi

Točka pokrića se radi najčešće za mjesec ili godinu. Ova formula će vam reći koliko jedinica proizvoda/usluge morate prodati u npr. mjesec dana da bi pokrili sve troškove.

Ako imate više proizvoda ili usluga morate pretpostaviti koji postotak kojeg proizvoda planirate prodavati s obzirom na potražnju.

Primjer izračuna:

Prodajna cijena mesnog i vege menija je 40,00 kn po komadu. Varijabilni troškovi mesnog menija su 10,40 kn, a vege 8,00 kn, dok su fiksni mjesečni troškovi 46.383,00 kn. Pretpostavljamo da ćemo prodavati mesni meni u 60% slučajeva, a vege 40%.

Naziv Mjesečni postotak prodaje Izračun točke pokrića Iznos točke pokrića tj. minimalna mjesečna prodaja
Mesni meni 60% (46.383,00*60%)/40,00-10,40) = 27.829,80/29,60 940 kom
Vege meni 40% (46383,00*40%)/(40,00-8,00) = 18.553,20/32,00 580 kom

Ovim izračunom smo dobili da moramo mjesečno prodati najmanje 940 komada mesnog menija i 580 komada vege menija kako bi pokrili sve troškove poslovanja.

Podijeli: