Izmjene poreznih zakona – primjena 01.01.2024.

mountain steep slope with coniferous forest with rainbow in sunset

Od 01. siječnja 2024. stupaju na snagu neke izmjene zakona vezane za poslovanje poduzetnika, obrtnika, udruga, poslodavaca. Mi vam dajemo popis onih najbitnijih izmjena.

 1. Zakon o porezu na dodanu vrijednost
 • prag za upis u registar obveznika PDV-a iznosi 40.000,00 € 
 1. Zakon o porezu na dobit
 • ukinuto plaćanje poreza po odbitku na usluge poreznog i poslovnog savjetovanja i istraživanja tržišta
 • porez na dobit od 10% plaćaju obveznici čija porezna osnovica ne premašuju 1.000.000,00 €
 • porez na dobit se mora najkasnije platiti na zadnji dan roka za predaju prijave poreza na dobit (do 30.04.)
 • dugotrajnom imovinom smatraju se stvari i prava čiji je pojedinačni trošak nabave veći od 665,00 € (cca 5.000 kn umjesto dosadašnji 3.500 kn)
 • porezno priznati otpis zastarjelih potraživanja od građana, fizičkih osoba za potraživane iznose do 40,00€ po pojedinoj osobi
 • darovanja/donacije mogu biti i više od 2% ukupnih prihoda u svrhu financiranja strateških projekata definiranih posebnim odlukama ministarstava i Vlade
 • pojedinačna vrijednost poklona poslovnim partnerima ne smije premašiti pojedinačni iznos od 22,00€
 • porezno priznat iznos za otpis potraživanja od  nepovezanih osoba iznosi 665,00 €
 1. Zakon o porezu na dohodak
 • ukida se prirez
 • visinu stope poreza na dohodak propisivat će jedinice lokalne samouprave ovisno o broju stanovnika (niža stopa od 15% do 23,5%, viša stopa od 25% do 34,50%) 
 • dugotrajnom imovinom smatraju se stvari i prava čiji je pojedinačni trošak nabave veći od 665,00 € (cca 5.000 kn umjesto dosadašnji 3.500 kn)
 • porezno priznati otpis zastarjelih potraživanja od građana, fizičkih osoba za potraživane iznose do 40,00€ po pojedinoj osobi
 • porez na dohodak po godišnjoj prijavi plaća se sa zadnjim danom roka za podnošenje godišnje porezne prijava (28.02.)
 • dohodak od imovine ostvaren od najamnine i zakupnine iznosi 12%
 • dohodak od kapitala, udjela u dobiti iznosi 12% (umjesto dosadašnjih 10%)
 • uplata premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (III. stup) koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika iznosi mjesečno 67,00 €, a godišnje 804,00 €
 • pojedinačna vrijednost poklona poslovnim partnerima ne smije premašiti pojedinačni iznos od 22,00€
 • porezno priznat iznos za otpis potraživanja od  nepovezanih osoba iznosi 665,00 €
 • uvodi se stavka neoporezive napojnice (3.360,00 €, više se oporezuje samo porezom, bez doprinosa)
 • minimalna bruto plaća iznosit će 840,00 € 
 • osobni odbitak iznosi 560,00 €
 1. Zakon o fiskalizaciji prometom u gotovini
 • plaćanje gotovim novcem se može obaviti do iznosa 700,00 €
 • napojnice će se prijavljivati u sustav fiskalizacije
 1. Zakon o doprinosima
 • umanjuje se mjesečna osnovica do 300,00€ za radnika čiji je zbroj mjesečnih bruto plaća do 1.300,00 €

Podijeli: