IMAGINE

Naziv projekta: IMAGINE

Razdoblje provedbe projekta: 01.09.2022. – 31.08.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 14.383,98 €

Kontakt osoba za više informacija: Maja Višnić

 

Sažetak projekta:

U Registru udruga postoji registrirano 91 organizacija u Međimurskoj županiji iz područja djelovanja “socijalna pomoć i podrška” u čiju skupinu spadaju i udruge osoba s invaliditetom te one koje se bave marginaliziranim skupinama u društvu.

Kako samo 0,8% udruga sa područja Međimurske županije u 2019. koristi javne i EU izvore financiranja govorimo o neznanju i podkapacitiranosti osoblja u organizaciji što dovodi do netransparentnog poslovanja, financijske neodrživosti, teškoće u provedbi programa pomoći ciljanim skupinama, neovisnosti udruge te u konačnici nedostatka pružanja prijeko potrebnih usluga u zajednici i razvoja inovativnih metoda rada.

 

Ciljevi projekta „IMAGINE“ su:

  • Jačanje kapaciteta OCD-a za transparentno financijsko upravljanje
  • Osnažiti zaposlenike OCD-a za javno komuniciranje i rad sa osobama s invaliditetom

 

Promjene koje očekujemo u Međimurskoj županiji:

  • 5 organizacija koje se bave osobama s invaliditetom ojačalo je svoje kapacitete za transparentno financijsko upravljanje
  • 5 OCD-a povećalo je svoja znanja i iskustvo u namicanju sredstva što će dovesti do diverzifikacije izvora prihoda i stabilnosti navedenih organizacija
  • 5 OCD-a se umrežilo sa ostalim sudionicima edukacija
  • Zaposlenici 5 OCD-a su osnaženi za pružanje pomoći i podrške osobama s invaliditetom
  • Zaposlenici 5 OCD-a su poboljšali socijalne, kognitivne i kreativne vještine kako bi kroz javno komuniciranje povećali vidljivost svojim organizacija
  • 5 OCD-a aktivno doprinosi socijalnoj uključenost njihovih ciljanih skupina u lokalnoj zajednici i kroz svoje aktivnosti povećava kvalitetu života osoba s invaliditetom

 

Projekt „Imagine“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.