Financijski izvještaji društvenih poduzeća

Razlike u financijskim izvještajima s obzirom na pravni oblik društvenog poduzeća.

DATUM: 26.05.2018.

Za različite pravne oblike postoje i različiti financijski izvještaji. Najveća razlika je s obzirom na profitne i neprofitne organizacije i rokove izvještavanja. Pa tako neprofitne organizacije (one koje su upisane u registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija) predaju svoje izvještaje FINA-i do 28.02., dok profitne organizacije predaju svoje financijske izvještaje Ministarstvu financija i FINA-i , ali s rokom 30.04. tekuće godine za prethodnu godinu.

Izvještaji s obzirom na pravni oblik

Naziv izvještaja Poduzeće (d.0.0.) Udruga Zadruga
Račun dobiti i gubitka + + (profitna)
Račun prihoda i rashoda + + (neprofitna)
Bilanca + + +
Prijava poreza na dobit (PD obrazac) + + (ako obavlja gospodarsku djelatnost i upisana je u sustav poreza na dobit) +
Odluka o raspodjeli dobiti +
Odluka o prihvaćanju završnog računa +

Račun dobiti i gubitka (ili prihoda i rashoda) govori nam o poslovnom rezultatu koji je organizacija ostvarila. Prihode u organizaciji čine svi računi koje smo ispostavi za prodanu robu ili uslugu, donacije koje smo primili, državne potpore i sl. Troškovi mogu biti plaće radnika, uredski materijal, usluge koje nam je netko obavio, robu koju smo kupili i dalje prodali i sl.

Kada od svih prihoda oduzmemo sve troškove dobijemo bruto dobit ili u slučaju neprofitnih organizacija – višak prihoda. Na navedenu dobit poduzeća plaćaju porez na dobit koji je od 2017. za mala poduzeća 12% .

S druge strane bilanca nam govori o stanju našeg poduzeća na određeni dan, tj. što imamo od imovine, koliko novaca imamo na računu, koliko su nama kupci dužni, a koliko mi dobavljačima, da i imamo kredite, koliko smo dužni radnicima i na koji način ta sva dugovanja financiramo (tj. stanje kapitala).

Predaja financijskih izvještaja

Sve organizacije predaju bilancu i račun dobiti i gubitka FINA-i, dok se prijava poreza na dobit predaje u poreznu upravu. Malo poduzeće osim bilance i računa dobiti i gubitka mora na FINA-u predati i bilješke uz financijske izvještaje te odluke o prihvaćanju završnog računa i odluka što s dobiti.

Odluke donosi skupština tako da poduzetnici moraju imati na umu da prije predaje izvještaja moraju sazvati skupštinu i odlučiti kako će rasporediti dobit. Podsjećamo da društveni poduzetnici sukladno strategiji moraju najmanje 75% dobiti reinvestirati natrag u svoje poslovanje.

Za poduzetnike se financijski izvještaju mogu pogledati na stranicama FINA-e.

Dok se za neprofitne organizacije izvještaji mogu pogledati u registru neprofitnih organizacija.

 

Podijeli: